ผลิตภัณฑ์หลัก
title สารกำจัดวัชพืช
Gifloset48
พามาโซน พลัส
SAM
แซม
Paraquad
ควินไพรอน50 พลัส
Armeen84
อามีน 84
M-D7.76G
เอ็มดี 7.76 จี
Bisto200
บิสโต้ 200
ไดยูรอน 80
ไดยูรอน 80
อะเซโทคลอร์
อะเซโทคลอร์
title สารกำจัดแมลง
PT-Dan-5G
อิมิดาคลอพริด 10
finokhap6G
พีโนขาบ 6 จี
fostaek+
พามาติน
ซุปเปอร์ทรอยด์ 35
ซุปเปอร์ทรอยด์ 35
title สารกำจัดไร
Ortus
ออทุส
อะบาเม็กติน
อะบาเม็กติน
title สารป้องกันและกำจัดโรคพืช
ฟูจิวัน
ฟูจิวัน
Patore300
พาโตเร่ 300
เซอร์โคนิล
เซอร์โคนิล
เมทาแลกซิล
เมทาแลกซิล