ที่อยู่บริษัท
บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
home อาคารพาโต 3388 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
telephone_green 0-2318-5612-19, 0-2318-0360-9
printer_green 0-2318-0367
mail_green pato1@cscoms.com, pato2@cscoms.com
messenger_green auditcom.pato@gmail.com (คณะกรรมการตรวจสอบ)
แผนที่

คลิ๊กที่นี่เพื่อพิมพ์