จัดทำห้องสมุดพร้อมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแจ่มจันทร์วิทยา

วันที่ xx xxxxxxxxxx 255x

มกราคม 14th, 2015|News @th|

มอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

วันที่ 14 มิถุนายน 2553

มกราคม 14th, 2015|News @th|

มอบเครื่องทำน้ำเย็น โรงเรียนวิจิตรวิทยา

วันที่ 05 พฤศจิกายน 2551

มกราคม 14th, 2015|News @th|