รางวัลแห่งความสำเร็จ
ดร. วิวัฒน์ ตริลลิต ขึ้นรับรางวัลบริษัท
จดทะเบียนที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม
SET AWARDS 2018
รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านผลประกอบการยอดเยี่ยม
ปี 2561
รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านผลการดำเนินงานดีเด่น
ปี 2560
รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม
ปี 2557
รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านผลการดำเนินงานดีเด่น
ปี 2557
รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านผลการดำเนินงานดีเด่น
ปี 2555